جزیره ایران افزایش مسابقه اطلاعیه ورزشگاه

جزیره: ایران افزایش مسابقه اطلاعیه ورزشگاه پرسپولیس پرسپولیس جام جهانی

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی بعضی مدیران استانی دولت،در وقت تبلیغات انتخاباتی به استقبال رقیب روحانی می رفتند

روزنامه آرزوی بزرگ در یادداشتی نوشت:آقای روحانی باید با توجه به وعده های اعلامی کابینه مطلوب خود را به مجلس معرفی کند تا بتواند طی چهارسال آینده با دست پر در

بعضی مدیران استانی دولت،در وقت تبلیغات انتخاباتی به استقبال رقیب روحانی می رفتند

بعضی مدیران استانی دولت،در وقت تبلیغات انتخاباتی به استقبال رقیب روحانی می رفتند

عبارات مهم : استانی

روزنامه آرزوی بزرگ در یادداشتی نوشت:آقای روحانی باید با توجه به وعده های اعلامی کابینه مطلوب خود را به مجلس معرفی کند تا بتواند طی چهارسال آینده با دست پر در برابر مردم بنشیند و به شخصیتی مدیر جمهو ساز تبدیل شود.

بعضی مدیران استانی دولت،در وقت تبلیغات انتخاباتی به استقبال رقیب روحانی می رفتند

این حق آقای روحانی است که افرادی در کابینه وی در قدرت قرار بگیرند که به برنامه دولت او اعتقاد داشته باشند. جهت نمونه در دولت اول آقای روحانی شاهد حضور مدیران ارشد دوران احمدی نژاد در بدنه اجرایی استان ها بودیم؛ افرادی که ذاتا تمایلی به اجرای برنامه های مدنظر مدیر دولت نداشتند، طوری که حتی در وقت دوران تبلیغات ریاست جمهوری به استقبال رقیب آقای روحانی می رفتند تا در صورت پیروزی او در سمت خود باقی بمانند.

آقای روحانی به منظور زیاد کردن کارکرد کار خود باید از مدیرانی همسو با برنامه های اجرایی خود استفاده کند. استفاده از مدیران اصلاح طلب که دل در گرو اندیشه اعتدالی آقای روحانی دارند، می تواند به تثبیت زیاد اندیشه اصلاحی و اعتدالی آقای روحانی در دولت آینده وی کمک کند. اصلاح طلبان هیچ گونه سهم خواهی از کابینه آقای روحانی ندارند، ولی توقع دارند حال که آبروی جریان اصلاحات و اندیشه اصلاح طلبی را پای آقای روحانی گذاشته اند، مدیر جمهور نیز مسیر اصلاحات واقعی را جهت جامعه مهیا کند.

روزنامه آرزوی بزرگ در یادداشتی نوشت:آقای روحانی باید با توجه به وعده های اعلامی کابینه مطلوب خود را به مجلس معرفی کند تا بتواند طی چهارسال آینده با دست پر در

واژه های کلیدی: استانی | برنامه | استقبال | تبلیغات | اصلاح طلب | اصلاح طلبان | رقیب روحانی | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs