جزیره ایران افزایش مسابقه اطلاعیه ورزشگاه

جزیره: ایران افزایش مسابقه اطلاعیه ورزشگاه پرسپولیس پرسپولیس جام جهانی

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی ارسال مرسولات خاص تنها در ۳ ساعت! ، جدیدترین قیمت خدمات پستی

سامانه اطلاع‌رسانی شرکت ملی پست جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران بروزترین تعرفه‌های پستی خود را جهت خدمات درون مرزی خود در سال ۹۶ منتشر کرده است. 

ارسال مرسولات خاص تنها در ۳ ساعت! ، جدیدترین قیمت خدمات پستی

جدیدترین قیمت خدمات پستی /ارسال مرسولات خاص تنها در ۳ ساعت!

عبارات مهم : ارسال

سامانه اطلاع رسانی شرکت ملی پست جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران بروزترین تعرفه های پستی خود را جهت خدمات درون مرزی خود در سال ۹۶ منتشر کرده هست.

به گزارش ایسنا، مرسولات پستی تا حداکثر ۱۰۰۰ گرم جهت مسیرهای درون استانی با کارمزد ۱۱۰۰ تومان و جهت مسیرهای برون استانی با کارمزد ۱۸۰۰ تومان همچنین جهت مرسولات تا وزن ۲۰۰۰ گرم با قیمت ۲۳۰۰ تومان جهت مرسولات درون استانی و ۳۱۰۰ تومان جهت مرسولات برون استانی محاسبه می شوند.

ارسال مرسولات خاص تنها در ۳ ساعت! ، جدیدترین قیمت خدمات پستی

همچنین قیمت خدمات پستی جهت مطبوعات عادی تا ۲۰ درصد قیمت نامه عادی در رده های وزنی و مسافتی متناظر و جهت کارت پستال های فیزیکی تا ۵۰ درصد قیمت نامه های عادی در رده های وزنی و مسافتی متناظر محاسبه می شود. ولی جهت نامه ها و بسته های کوچک سفارشی نیز در اوزان ۵۰۰ گرم تا ۲۰۰۰ قیمت ها از ۳۲۰۰ تومان تا ۶۸۰۰ تومان متغیر هست. در همین حوزه قیمت خدمات پستی جهت مطبوعات سفارشی نیز تا ۴۰ درصد قیمت نامه و بسته های سفارشی در رده های وزنی و مسافتی محاسبه می شود.

هزینه بسته های امانتی نیز تا سقف ۵ کیلوگرم جهت مسیرهای درون استانی ۵۸۰۰ و برون استانی ۸۳۰۰ تومان و مازاد بر آن نیز به تناسب هر کیلوگرم ۸۰۰ تومان زیاد کردن پیدا می کند. در مورد بسته های پیشتاز ولی هزینه ها زیاد می شود و هزینه ارسال بسته های پستی از ۵۰۰ تا ۲۰۰۰ گرم از ۵۰۰۰ تا ۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان متغیر است.

سامانه اطلاع‌رسانی شرکت ملی پست جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران بروزترین تعرفه‌های پستی خود را جهت خدمات درون مرزی خود در سال ۹۶ منتشر کرده است. 

شرکت ملی پست با راه اندازی پست خاص شهری مرسولات پستی شهروندان را تا حداکثر ۳ ساعت به مقصد می رساند؛ هزینه این خدمت جهت تهرانی ها ۱۵ هزار، مراکز استان ها ۱۰ هزار و ۷۰۰ و شهرستانی ها ۷۵۰۰ تومان است که به نسبت زیاد کردن هر یک کیلوگرم مبلغ۳۲۰۰ جهت تهرانی ها، ۲۱۰۰ و ۱۱۰۰ تومان جهت شهرستانی ها اضافه می شود.

همچنین بنا بر اعلام شرکت ملی پست، در جهت مسوولیتهای اجتماعی و اجرای احکام اتحادیه جهانی پست، کلیه مطبوعات سکوگرام مربوط به روشندلان که از موسسه روشندلان به روشندل و یا از روشندل به موسسه مربوطه درقالب سرویس عادی ارسال شود تا سقف ۷ کیلوگرم از پرداخت کرایه پستی به استثنای قیمت هوایی معاف هست. ولی درصورت استفاده از سایر سرویس های ثبتی، کرایه پستی سرویس مربوطه باید از مشتری اخذ گردد.

واژه های کلیدی: ارسال | استانی | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs